Frost og Kjøllers Nabofællesskabspulje 2019

Som lejer hos Frost og Kjøller Ejendomme kan du søge tilskud til et fællesskabende projekt eller arrangement, som er med til at rykke dig og dine naboer tættere sammen i hverdagen. Formålet er at skabe en positiv, social kultur i opgangen eller i jeres boligområde. Mulighederne er mange – du kan f.eks. søge om tilskud til påskeharejagten for områdets børn, vejfesten eller få finansieret garnet, som I bruger i ejendommens strikkeklub, når I strikker huer til et velgørende formål.

 

Ansøgningen skal kunne opfylde følgende to kriterier: 

1. Initiativet er lejerdrevet

Det betyder, at initiativet bliver planlagt og gennemført af lejere. Vi yder udelukkende tilskud i form af materialer el.lign.

 

2. Det er et initiativ der fremmer nabofælleskabet

Initiativet skal være socialt og inddragende, så det fremmer en god nabokultur blandt beboere.

 

Ansøgningsskema til FKE projektpulje 2019

 

Blandt ansøgningerne tillader vi at udvælge de initiativer, vi mener vil bidrage med mest mulig værdi i forhold til at skabe gode rammer for nabofællesskabet i boligområdet eller ejendommen. Vi yder tilskud til sociale og innovative initiativer med en pulje af i alt 10.000 kr. Det står vores lejere frit for at søge midler hele året rundt. Puljen vil blive uddelt løbende i kalenderåret 1. januar til 31. december 2019.

 

Bliv inspireret til at søge FROST OG KJØLLERS NABOFÆLLESSKABSPULJE 2019:

  • Tilskud til vejfesten – tilskud til en popcorn/slush-ice-maskine/oppyntning/underholdning.
  • Tilskud til garn/kaffe/kage, hvis man har en strikkeklub i boligområdet, hvor man strikker til et velgørende formål
  • Tilskud til juleklippestue for boligområdets børn (tilskud til materialer).
  • Tilskud til påskeharejagt i boligområdet (tilskud til materialer)
  • Tilskud til vand og præmier ved en idrætsaktivitet for boligområdets beboere – f.eks. et løb,
  • T-shirts til fodboldturneringen for boligområdet.
  • Tilskud til materialer til ”tour de chambre” 

Obs. Vi yder ikke tilskud til alkohol eller individuelle projekter. 

 

Baggrund for FROST OG KJØLLERS NABOFÆLLESSKABSPULJE

Nuværende tendenser i det danske samfund peger på, at stadigt flere danskere savner sociale fællesskaber som en modpol til det meget individualistpræget samfund som vi lever i anno 2019. Nordjylland er desværre med til at trække landsgennemsnittet i den forkerte retning, viser undersøgelser i “Den Nationale Sundhedsprofil” fra 2017. Her scorer Nordjylland højest på landsgennemsnittet, hvad angår ensomhed blandt danskerne. En kedelig tendens, som kan afhjælpes med sunde, sociale fællesskaber – også i nærområdet blandt naboer og boligområdet.

De gode nabofællesskaber er ofte drevet af initiativrige ildsjæle og dem møder vi dagligt blandt vores lejere. ”Vi har lejere som er drevet af at skabe værdi på kryds og tværs i deres boligområde. Nogle går tur med naboens hund. Andre mødes over fællesmiddage og Vild Med Dans, og nogle børn deler gavmildt ud af deres fodboldgrej så vejens børn og unge kan spille turnering sammen i den friske luft” udtaler Anne Mette Frost, partner i Frost og Kjøller Ejendomme.

De små og store initiativer er med til at skabe sammenhold og tryghed blandt vores lejere og især i vores nybyggerkvarterer ser vi gode eksempler på, hvordan man i fællesskab kan dyrke et godt nabofællesskab. Det har vi besluttet at støtte op om, for at bidrage til en allerede voksende social kultur. 

Vil du vide mere om FROST OG KJØLLERS NABOFÆLLESSKABSPULJE 2019 eller har spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70505052 eller mail udlejning@fke.dk.