VI STØTTER OP OM DE GODE FÆLLESSKABER

Vi er ikke i tvivl om at gode nabofællesskaber hænger direkte sammen med velvære og tryghed.

Men er gode nabofællesskaber kun forbeholdt dem som flytter i ejerbolig på forstadens mest børnevenlige villavej?

 

Nej, det mener vi ikke. Vi tror på at boliglejere har ligeså mange muligheder og drivkræfter til at have et velfungerende og socialt sammenhold på tværs af ejendommen/boligområdet som dem der køber deres bolig. For godt nabofællesskab er fælleseje og noget man skaber sammen.

 

Sociale nabofællesskaber er efterspurgt blandt lejere

Men selvom alle har mulighed for at skabe en god fælles nabokultur, kan det være svært at tage det første skridt og tage initiativ til at opbygge en god kultur på tværs af naboer.

 

Nuværende tendenser i det danske samfund peger på, at stadigt flere danskere savner sociale fællesskaber som en modpol til det meget individualistpræget samfund som vi lever i i dag. F.eks. viser undersøgelser i “Den Nationale Sundhedsprofil” fra 2017 at Nordjylland scorer højest på landsgennemsnittet, hvad angår ensomhed blandt danskerne.

En kedelig tendens, som kan afhjælpes med sunde, sociale fællesskaber – også i nærområdet blandt naboer og boligområdet.

 

På baggrund af den viden vi har samlet om samfundets tendenser og vores feedback fra vores nuværende lejere, fandt vi frem til at behovet og ønsket om flere sociale fællesskaber var efterspurgt.

Derfor besluttede vi os for at støtte op om projekter, ideer og initiativer drevet af vores lejere, med det formål at skabe gode nabofællesskaber”, fortæller Anne Mette Frost, partner i Frost og Kjøller Ejendomme A/S.

 

Ildsjæle i boligområderne skaber tryghed og venskaber på tværs

De gode nabofællesskaber er ofte noget der er drevet af initiativrige ildsjæle og dem møder de dagligt blandt deres lejere.

Vi har lejere som er drevet af at skabe værdi på kryds og tværs i deres boligområde. Nogle går tur med naboens hund, andre mødes over fællesmiddage og Vild Med Dans, og nogle børn deler gavmildt ud af deres fodboldgrej så vejens børn og unge kan spille turnering sammen i den friske luft” udtaler Anne Mette Frost, partner i Frost og Kjøller Ejendomme.

 

De små og store initiativer er med til at skabe sammenhold og tryghed blandt deres lejere og især i deres nybyggerkvarterer ser de gode eksempler på, hvordan man i fællesskab kan skabe et godt nabofællesskab.

 

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser

Herunder har vi samlet nogle ideer til, hvad midlerne fra puljen kunne benyttes til. Det vigtigste er dog, at initiativet er lejerdrevet, samt indbyder til at fremme det gode nabofællesskab ved at involvere naboer eller beboere i området.

 

  • Tilskud til vejfesten – tilskud til en popcorn/slush-ice-maskine/oppyntning/underholdning.
  • Tilskud til garn/kaffe/kage, hvis man har en strikkeklub i boligområdet, hvor man strikker til et velgørende formål
  • Tilskud til juleklippestue for boligområdets børn (her materialer).
  • Tilskud til påskeharejagt i boligområdet (tilskud til materialer)
  • Tilskud til vand og præmier ved en idrætsaktivitet for boligområdets beboere – f.eks. et løb,
  • T-shirts til fodboldturneringen for boligområdet.
  • En lejlighedsejendom: tilskud til materialer til tour de chambre eller materialer til en rundboldturnering.

 

Praktisk info:

I 2019 yder Frost og Kjøller Ejendomme tilskud til sociale nabofællesskabende initiativer med en pulje af i alt 10.000 kr.

Det står Frost og Kjøller Ejendommes lejere frit for at søge tilskud indenfor kalenderåret 1. januar til 31. december. Midlerne bliver uddelt løbende og efter behov.

Hvis du ønsker at søge puljen kan du ansøge via Ansøgningsskema til FKE projektpulje, hvor du også kan læse mere om hvilke krav der skal opfyldes for at modtage tilskud.